monryok

" จำนำง่าย... ได้เงินเร็ว! "

โรงรับจำนำมันนี่โอเค Money OK

พวกเราคือโรงรับจำนำเอกชนที่ดีที่สุด

มันนี่โอเค เราเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00-17.30 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุดราชกาลหรือวันหยุดนขัตฤกษ์ ไม่มีพักเที่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการให้ได้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

1.25 % ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ย

0%

ค่าธรรมเนียม

ส่งดอกทุก 5 เดือน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

รับจำนำ

รับจำนำสินค้าทุกชนิดรับเงินง่าย ได้เงินเยอะ เพียง 3 ขั้นตอน


รับย้ายตั๋ว

บริการย้ายตั๋วให้..ไม่มีค่าใช่จ่าย...ไม่ต้องจ่ายเองทรัพย์หลุดคุณภาพดี ราคาถูก

โรงรับจำมันนี่โอเค คือ เราผู้จำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ที่มีความหลากหลายที่สุด คุณภาพดีที่สุด และราคาถูกที่สุด

สาขาที่เปิดให้บริการ

ทั้งหมด

อุบลราชธานี

ร้อยเอ็ด

อุดรธานี

ศรีสะเกษ

สาขาสี่แยกกิโลศูนย์

LineID : @moneyokubon1

สาขาชยางกูร

LineID : @moneyokubon2

สาขาราชการดำเนิน

LineID : @moneyokroiet

สาขานิตโย

LineID : @moneyokudon

สาขาศรีสะเกษ

LineID : @moneyoksisaket

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 1.25% ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือนหรือเท่ากับร้อยละ 15 ต่อปี (15% APR)

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ส่งดอกทุก 5 เดือน

ตั๋วจำนำของเรามีอายุ 5 เดือน

(อายุตั๋วจำนำ 4 เดือน และ ระยะเวลาในการผ่อนผันอีก 1 เดือน)

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ

ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆนอกจากดอกเบี้ยตามกฎหมาย

สินค้าที่รับจำนำ & ไม่รับจำนำ

ประเภทสินค้าที่รับจำนำ

ทองคำ

เครื่องประดับ

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สินค้า IT

เครืองมือช่าง

เครื่องดนตรี

สินค้าเบ็ดเตล็ด

อื่นๆ

ประเภทสินค้าที่ไม่รับจำนำ

สินค้ามีทะเบียนทุกชนิด เช่น ที่ดิน/ปืน/รถยนต์

ของปลอม

สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

สินค้าผิดกฎหมาย

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยและยอดไถ่ถอน

ตัวอย่างที่ 1

จำนำ และไถ่ถอนใน 5 เดือน จำนำ 10,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ไถ่ถอนวันที่ 1 มิถุนายน 2559 รวม 5 เดือนดอกเบี้ย เดือนละ 140 บาท (2,000 บาทแรก ร้อยละ 2 อีก 8,000 บาท ร้อยละ 1.25)รวมดอกเบี้ยทั้งหมด 700 บาท เงินต้น 10,000 บาท รวมเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด 10,700 บาท

ตัวอย่างที่ 2

จำนำ และไถ่ถอนใน ครึ่งเดือนจำนำ 10,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ไถ่ถอนวันที่ 15 มิถุนายน 2559 รวม 0.5 เดือน ดอกเบี้ย เดือนละ 140 บาท (2,000 บาทแรก ร้อยละ 2 อีก 8,000 บาท ร้อยละ 1.25) รวมดอกเบี้ยทั้งหมด 70 บาท เงินต้น 10,000 บาท รวมเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด 10,770 บาท

ตัวอย่างที่ 3

จำนำ และส่งดอกใน 5 เดือน จำนำ 10,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ส่งดอกวันที่ 1 มิถุนายน 2559 รวม 5 เดือน ดอกเบี้ย เดือนละ 140 บาท (2,000 บาทแรก ร้อยละ 2 อีก 8,000 บาท ร้อยละ 1.25)รวมดอกเบี้ยทั้งหมด 700 บาท รวมเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมด 700 บาท หลังจากนี้ จะได้ตั๋วจำนำใหม่อีก 1 ใบ ครบกำหนดต่ออายุออกไปอีก 5 เดือนเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และสามารถส่งดอกแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆ