รายละเอียดการโอนเงิน
หลังจากทางร้านได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด