วิธีการชำระเงิน

เลือกช่องทางการชำระเงิน
1. ชำระโดยการโอนเงิน (Transfer Payment)
    ท่านสั่งซื้อสินค้า
    เลือกการชำระผ่านพร้อมเพย์ วิธีการโอนผ่านพร้อมเพย์ ฟรี
       โอนผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay)
           กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีดังข้อมูลด้านล่างนี้
           ชื่อบัญชี : บจก.ทุนทองมาวิน
           หมายเลขนิติบุคคล : 0105555137558
  เลือกการชำระผ่านบัญชีธนาคาร
       โอนผ่านบัญชีธนาคาร
           กรุณาโอนเงินผ่านบัญชีดังข้อมูลด้านล่างนี้
           ชื่อบัญชี : บจก.ทุนทองมาวิน
           หมายเลขบัญชี : 118-2-737-581
           ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย สาขาพรหมเทพ อุบลราชธานี
           ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
(แจ้งการโอนเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ แจ้งการชำระเงิน (คลิกแล้วจะไปยังหน้าแจ้งการโอนเงินจะมีแบบฟอร์มให้กรอกค่ะ)
แจ้งการโอนเงินทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้จะสะดวก และรวดเร็วที่สุดค่ะ
หลังจากแจ้งโอนเงินแล้วเราจะจัดส่งสินค้าในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์
กรุณาเก็บ slip การโอนเงินหรือหลักฐานไว้ ก่อนที่จะได้รับสินค้า หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ บจก. ทุนทองมาวิน โทร: 081-8303500 E-mail : sales@moneyok.co.th
ทางบริษัททำการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน หากท่านโอนเงินก่อนเวลา 13.00 น.
ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าภายในวันทำการ หากท่านโอนเงินหลังเวลา 13.00 น.
ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านในวันทำการถัดไป
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต (Credit Card) ท่านสั่งซื้อสินค้า
เลือกการชำระเงินเป็นชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
บริษัทจัดส่งสินค้าให้กับท่าน
ท่านชำระเงินก่อนเวลา 13.00 น.บริษัทจัดส่งสินค้าให้กับท่านภายในวันทำการ
ท่านชำระเงินหลังเวลา 13.00 น. บริษัทจัดส่งสินค้าให้กับท่านในวันทำการถัดไป