ข้อตกลงและเงื่อนไข

การซื้อทรัพย์หลุด
1. เมื่อสั่งซื้อทรัพย์หลุดสินค้าราคา 5,000 ขึ้นไป บริการส่งฟรี หากต่ำกว่า 5,000 บาท คิดค่าจัดส่ง 50 โดยสินค้าจะถูกจัดส่งโดย TNT หรือ ไปรษณีย์ไทย
2. เมื่อยืนยันคำสั่งซื้อทรัพย์หลุด สามารถโอนเงินได้ภายใน 3 วันหลังจากวันที่สั่งซื้อ หลังจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในสินค้าตัวนั้น
3. หากยืนยันคำสั่งซื้อแต่ไม่โอนเงิน ครบสามครั้ง ทางเราจะทำการตัดสิทธิ์การเข้าใช้งานหรือซื้อทรัพย์หลุด เป็นเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ ยืนยันคำสั่งซื้อแต่ไม่โอนเงินครั้งที่ 3

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
1. ทางเราไม่รับเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ แต่สามารถนำสินค้านั้นกลับมาจำนำใหม่ได้
2. หากต้องการนำสินค้าที่ซื้อไปกลับมาจำนำกับเราใหม่ ในหมวดของเครื่องประดับจะรับจำนำคืน 70% จากราคาที่ซื้อไป เช่น ลูกค้าซื้อแหวนเพชรไปในราคา 12,500 บาท และต้องการนำมาจำนำคืน จะได้ราคา 70% คือ 8,750 บาท ส่วนหมวดอื่นๆ เช่น ทองคำ จะตีราคาตามราคาของท้องตลาดในช่วงเวลานั้น

** บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขบางอย่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า